Podkład sklepowy na bazie wody i rozpuszczalnika

app-01

Zalecenia

Noelson™ SFPP-800M, złożony proszek żelazo-tytanowy (pigment ochronny L-B/LC), MF-656R i pigmenty tlenku żelaza.

Preparaty

2K nieorganiczny grunt krzemianowo-cynkowy:

Część A
Hydrolizaty krzemianu etylu 25  
Ziemia okrzemkowa 1,9  
Środki antyosadowe 3.1 CLAYTONE HY/HT Noelson™
Część B
Pył cynkowy 52,5-20 Przełączanie dawki zależy od wymagań kosztowych
Proszek żelazo-fosforowy 17,5-50 Noelson™ SFPP-800M.Całkowite lub częściowe zastąpienie złożonego proszku żelazo-tytanowego (pigment osłonowy LB/LC)

Nieorganiczny podkład krzemianowo-cynkowy:

składniki
Hydrolizaty krzemianu etylu 28,8  
Środek suszący 0,6  
Mika serycytowa 2,6  
Benton 1,66 CLAYTONE HY/HT Noelson™
Środek zawieszający 0,9  
Alkohol etylowy 3,44  
Pył cynkowy 46,6  
Proszek żelazo-fosforowy 15,4 Noelson™ SFPP-800M.Całkowite lub częściowe zastąpienie złożonego proszku żelazo-tytanowego (pigment osłonowy LB/LC)

Test porównawczy w mgle solnej nieorganicznego gruntu krzemianowo-cynkowego 2K:

składniki

Formuła A

Formuła B

Formuła C

Hydrolizaty etylu|krzemian

25

25

25

Ziemia okrzemkowa

1,9

1,9

1,9

Środki antyosadowe

3.1

3.1

3.1

Pył cynkowy

52,5

20

20

Proszek żelazo-fosforowy

17,5

50

 

Proszek żelazo-tytanowy złożony LB

 

 

50

400 godzin testu w mgle solnej (GB/T 1771-1991):

app-01-01                   app-01-02                   app-01-03

 

A: Cynk/SFPP=52,7:17,5 B: Cynk/SFPP=20:50 C: Cynk/LB=20:50