Powłoka antykorozyjna z funkcją fosforanu

FOSFORANOWA POWŁOKA ANTYRUSTOWA

Zalecenia

NOELSON™ ZP 409-3, TP-306, NOELSON™ Pigmenty tlenku żelaza itp.

Preparaty

Podkład antykorozyjny 2K epoksydowo-fosforanowy:

Część A
Żywica epoksydowa 20 Ekwiwalent epoksydowy: 600-700, Beckopox EP301 (Cytec)
Żywica epoksydowa 1 Ekwiwalent epoksydowy: 180-200, Beckopox EP116 (Cytec)
1-metoksy-2-propanol 6,2 Rozpuszczalnik
BYK 204 0,5 Środek zwilżający
keton metylowo-izobutylowy 1,5 Rozpuszczalnik
Ksylen 9 Rozpuszczalnik
Środek zapobiegający wiązaniu 5.2 10% benton SD-2 w ksylenie
Krzemionka koloidalna F 0,4 Środek reologiczny
Fosforan cynku 6,6 NOELSON™ ZP 409-3
Siarczan baru 18 By Noelson Chemicals
Wypełniacz talkowy 17  
TiO2 3,6  
Część B
utwardzacz do żywic epoksydowych 11 Versamid 115 (Cognis)

Suchy na powietrzu podkład alkidowy antykorozyjny:

Żywica alkidowa długoolejowa 400  
Tlenek żelaza 161 NOELSON™ 130N
Fosforan cynku 80 NOELSON™ ZP 409-3
Wypełniacz talkowy 96  
Siarczan baru 43 By Noelson Chemicals
ZnO 9 By Noelson Chemicals
Środek dyspergujący 2  
Rozpuszczalnik o wysokiej temperaturze wrzenia 20  
Rozpuszczalnik etanolowy 191  
Suszarka kobaltowa, 6% 6  
Suszarka śliwkowa, 24% 4  
Antyskórna 2  

Wyniki 400-godzinnych testów mgły solnej (GB/T 1771-1991):

app-04-01          app-04-02          app-04-03           app-04-04

 

         Kontrola 6,6% ZP409 6,6% ZP409-1 6,6% ZP409-3