Pigment przewodzący i antystatyczny

Pigmenty przewodzące i antystatyczne rozpraszają nieoczekiwane wyładowania elektrostatyczne w produktach inżynierii wysokiego napięcia i produktach elektronicznych, to tylko dwa obszary o wyjątkowych wymaganiach, jeśli chodzi o powierzchnie materiałów i powłoki.Długotrwałe narażenie na elektryczność statyczną i wyładowanie może również mieć poważny wpływ na wytrzymałość i wydajność materiału.

Przewodzący proszek miki

  • WE-300

Przewodzący tlenek tytanu

  • WE-320

Przewodząca sadza

  • WE-380

Przewodzący tlenek cynku

  • WE-400

Przewodzące włókno węglowe

  • WE-500

Polianilina przewodząca

  • WE-600

Pigment przewodzący

  • WE-420

Grafit mikrokrystaliczny

  • EC-F1